Svenska språkets internationalisering

Datum: 2010-08-24 Tid: 20:37:00 Vill du kommentera:
Publicerat i:

I internet- och epost-sammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.


Redan till nyår ersätts både å och ä av alfabetets första bokstav a. Vid paföljande halvarskifte ersätts ö med o. Vidare tas versalerna bort. de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.

 

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har forslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

 

fenomenet med en bokstav, c, som kan utalas pa tva olika satt, onskar man utnytja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c.

 

ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. det ancec onodigt att ccriva ut camma bocctav tva ganger efter varandra.

 

har upctar et carcilt problem med boctaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovanamda regel om dubel conconant blir det samandraget til encelt c.

 

vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercatc i ala cina ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart cprak idag.

 

licaca ercatc ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj…) av j. pa cama cat anvandc q mer frecvent genom att ercata ng.

 

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i och j-ljuden med j, de later ju anda ljca.


cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, at verca for ocad forctaelce melan manjzor.

Frezze

Datum: 2010-08-20 Tid: 19:17:00 Vill du kommentera:
Publicerat i:
Grand Central stannar 207 personer vid exakt samma tidpunkt och står helt stilla i 5 minuter.

Läs inte denna text!!!

Datum: 2010-08-05 Tid: 19:02:00 Vill du kommentera:
Publicerat i:
LÄS INTE DENNA TEXT!!!
Varför började du läsa?
Såg du inte överskriften??
Fattade du den inte?
Läs inte denna text!!
Stanna här!
Läser du fortfarande?
Du håller på att slösa bort din värdefulla tid!
Det är ett bra ögonblick för dig nu att du kan sluta!
Har du inte fattat det?
SLUTA LÄS!!
Nu har du läst halva texten!
Du läser än, eller hur?!
Du kan inte sluta nu heller??!!
Kan du??
Nej, jag hade rätt, du kunde inte sluta!!
Du, va får du ut av detta??
Ingenting!
Du är hypnotiserad!
Nu är det bara några ord kvar.
Detta är den din sista chans att sluta LÄSA!!!
Men du är för nyfiken för att sluta, eller hur??
Jag slår vad om att du kommer att läsa till sista ordet!
Jag hade rätt!
RSS 2.0